Open banking via Yapily

Med Yapily Connect som partner har vi forbindelse til 2.000 banker i Europa & Storbritannien.

Vi är glada att presentera vår valda partner, Yapily Connect, för säker och trygg anslutning till banken. Yapily är en pionjär inom öppen bank som fokuserar på att lösa ett av dagens mest grundläggande problem inom finansiella tjänster: tillgång till data.

Traditionellt sett har kortnätverk haft monopol på global penningöverföring och banker har monopoliserat ägandet och åtkomsten till finansiella data. Yapily grundades för att utmana dessa strukturer och skapa en mer inkluderande och öppen ekonomi som gynnar alla. Deras plattform fungerar diskret i bakgrunden och kopplar ihop oss med tusentals banker över hela världen. Detta ger oss möjlighet att få tillgång till nödvändiga data och genomföra betalningar via öppen bank.

Genom att samarbeta med Yapily Connect kan vi vara säkra på att vi är i framkant och drar nytta av ett banbrytande tillvägagångssätt inom finansiella tjänster. Detta partnerskap gör det möjligt för oss att leverera en revolutionerande upplevelse som säkerställer dina intressen och skapar en solid förståelse för det transformatoriska potentialen inom detta område.